Relook Studio | Metamorfozy Plus Size – Regulamin
15781
post-template-default,single,single-post,postid-15781,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-5.8,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Metamorfozy Plus Size – Regulamin

01 lip Metamorfozy Plus Size – Regulamin

Regulamin konkursu „Metamorfozy Plus Size”.

 

 

Postanowienia ogólne

 1. Nazwa konkursu

Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Metamorfozy Plus Size”, dotyczy promowania kultury i sztuki w zakresie kreowania wizerunku oraz fotografii.

 

 1. Nazwa Organizatora konkursu

Organizatorem Konkursu jest Relook Studio Barbara Rdzanek w Tychach, NIP 6462648460, REGON: 243596964.

 

 1. Nazwy Sponsorów/Fundatorów Nagród w Konkursie/Patronów Medialnych, zwanych dalej Partnerami – Współorganizatorami:
 • Firma Usługowo Szkoleniowa Beauty Med. Dominika Tkaczuk, ul. Brzozowa 39/6, 43-100 Tychy, NIP 6342495462
  REGON 243420254
 • Bogusław Duczmal Pracownia Fryzur, ul. Dębowa 26/1, 43-100 Tychy, NIP: 6462527667, REGON: 241777696,
 • Klekot Małgorzata Moda dla Puszystych Pań, ul.Budowlanych 34, 43-100 Tychy, NIP: 6461012412, REGON 272658510
 • Zakład Optyczny Green Magdalena Trusz, ul. Romana Dmowskiego 15, 43-100 Tychy, NIP: 6492172430, REGON: 161433145
 • Łysak Marcin Łysak Studio Fotograficzne, ul. Władysława Jagiełły 39, 43-100 Oświęcim, NIP: 5491497425, REGON: 070775318
 • NUEKOArkadiusz Stolecki, 41-407 Imielin, ul. Łąkowa 10, NIP 6462752602, REGON 243603061
 • Klub Sportowy DRAGON, ul. Dębowa 20/64, 43-100 Tychy, REGON 242872020, NIP 6462927510
 • Tygodnik Nowe Info
 • Portal internetowy info

 

Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01 lipca 2017 r. a kończy 03 sierpnia 2017 r (termin przeprowadzenia ostatniej metamorfozy).

 

Zasięg Konkursu

 1. Konkurs prowadzony jest na terenie miasta Tychy, ogłoszony na stronie RelookStudio.com/pl/ oraz na fanpage na facebooku: www.facebook.com/RelookStudio. Informacje o konkursie są dostępne również na stronach Partnerów Akcji oraz osób i mediów, które wyrażą chęć informowania o przebiegu i wynikach akcji.

 

Jury nadzorujące przebieg konkursu

 1. Nadzór merytoryczny nad prawidłowością przeprowadzenia konkursu prowadzi Jury konkursu w składzie:
 • Bogumiła Wieczorek
 • Sandra Lubecka
 • Katarzyna Wałecka

 

Uczestnicy konkursu

 • Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda kobieta, pełnoletnia (z zastrzeżeniem pkt. 2 niniejszego regulaminu), zamieszkała na terenie Polski, która spełni warunki regulaminu.
 • W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Fundatora Nagród/Sponsora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora i Fundatora i Sponsora). Wyłączenie to dotyczy także osób fizycznych, będących stałymi współpracownikami Organizatora i Fundatora i Sponsora oraz członków ich najbliższych rodzin.
 • Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 • Zgłaszając swe uczestnictwo w Konkursie uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na:

– podpisanie umowy definiującej warunki udziału w metamorfozie,

– jeśli stylistka uzna, że jest to konieczne do zmiany wizerunku: regulację brwi, zmianę fryzury tj. strzyżenie, koloryzację, manicure, wykonanie zabiegów kosmetycznych, makijażu fotograficznego, przedłużenie rzęs, analizę sylwetki, wybranie zestawu ubrań, dodatków oraz akcesoriów, założenie ich na potrzeby metamorfoz, zdjęć.

– zwrot wypożyczonych przez sponsorów, fundatorów, partnerów akcji ubrań, dodatków, akcesoriów w nienaruszonym stanie po zakończeniu końcowej sesji zdjęciowej.

– wpłacenie kaucji w wysokości 200,00 zł. na poczet pokrycia kosztów czyszczenia/zakupu wypożyczonej na potrzeby sesji zdjęciowej odzieży, obuwia, akcesoriów w wypadku nie dotrzymania warunków umowy (ubrudzenie, zniszczenie, ślady noszenia). Kaucja zostanie zwrócona po przekazaniu wypożyczonej odzieży, obuwia w nienaruszonym, nie posiadającym śladów noszenia, uszkodzeń stanie, zweryfikowanym przez wypożyczających.

– udział w sesji zdjęciowej przed i po zmianie wizerunku oraz w reportażu dokumentującym jego przebieg,

– odpowiedź na pytania dotyczące relacji z przebiegu akcji „Metamorfozy Plus Size”,

– zgodę na publikację treści zgłoszenia oraz relacji, wrażeń z przebiegu metamorfoz,

– nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie nazwiska i imienia, wizerunku (zdjęć, filmu), wywiadu i nagrań w materiałach reklamowych, informacyjno-promocyjnych, służących informowaniu i promocji akcji „Metamorfozy Plus Size”, przez Organizatora i wszystkich Partnerów Akcji jak i mediów sprawujących patronat medialny. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Niniejsza forma obejmuje wszelkie formy publikacji, we wszystkich mediach i na polach eksploatacji, określonych w art.50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego lecz nie w formie obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

7.5 W konkursie mogą brać udział tylko te osoby, które nie są alergikami, nie są uczulone i nie wiadomo im o żadnych   uczuleniach, chorobach będących przeciwwskazaniem do przeprowadzenia metamorfozy ani wykluczających któryś z jej etapów (np. strzyżenie, koloryzacja włosów, depilacja brwi, manicure, zabiegi kosmetyczne, makijaż, stylizacja).

7.6 Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z oświadczeniem kandydatki, że zapoznała się z treścią regulaminu i akceptuje ona wszystkie jego warunki.

 

 

Przebieg Konkursu

Etap I – przesyłanie zgłoszeń

 

 • Zgłoszenia kandydatek będą przyjmowane w okresie od 1 lipca 2017 do 22 lipca 2017 włącznie (do godz. 23:00).
 • Zgłoszenia należy dokonać wysyłając wiadomość e-mail do dnia 22 lipca 2017 (do godz. 23:00) na adres contact@relookmag.comz tytułem „Metamorfozy Plus Size – Zgłoszenie”. Wiadomość powinna zawierać:
 • Dwa aktualne, kolorowe, nie poddane obróbce graficznej zdjęcia kandydatki – portret oraz zdjęcie całej sylwetki w ukazującym kształt sylwetki ubraniu.
 • Imię i nazwisko, wiek, nr. telefonu. adres e-mail,
 • Krótkie przedstawienie swojej osoby oraz uzasadnienie dlaczego zainteresowana uważa, że to ona powinien zostać wybrana do udziału w akcji, z dopiskiem „Oświadczam iż zapoznałem się z treścią regulaminu akcji „Metamorfozy Plus Size”. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych zgodnie z Ustawą z dnia 29. 08. 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.”
 • Informacje o noszonych rozmiarach poszczególnych części garderoby: obuwia, spodni, t-shirtu, sukienki, bluzki, marynarki, płaszcza/kurtki.

 

 

Etap II – wyłonienie zwycięzców Konkursu

 

 • Spośród nadesłanych zgłoszeń Jury konkursu wybierze  sześć osób.
 • Autorki wybranych zgłoszeń mogą zostać poproszone o przesłanie dodatkowych zdjęć przedstawiających ich sylwetkę oraz odpowiedź na kilka pytań niezbędnych do zaplanowania przebiegu metamorfozy.
 • Kandydatki mogą zostać poproszone o spotkanie z organizatorem przed przystąpieniem do metamorfoz, w celu ustalenia i wykonania niezbędnych zabiegów kosmetycznych, przygotowania stylizacji.
 • Na podstawie zdjęć Jury wybierze 3 finalistki, które przejdą metamorfozę wizerunku.
 • Jedna osoba może wygrać jedną metamorfozę.
 • Laureatki Konkursu zostaną powiadomione drogą mailową lub telefoniczną a wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych, stronach social media organizatora, wszystkich partnerów, fundatorów nagród/sponsorów, oraz patronów medialnych najpóźniej w ciągu 14 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń.
 • W przypadku, gdy laureatka nie będzie w stanie czy też nie będzie chciała w wymaganych terminach poddać się metamorfozie na jej miejsce zostanie zaproszona do udziału kolejna kandydatka.
 • Metamorfozy zostaną przeprowadzone na terenie miasta Tychy. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.
 • O terminie wręczenia i realizacji nagród laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną w ciągu 2 dni od ogłoszenia wyników.

 

 

Nagrody w Konkursie

 • W Konkursie zostaną przeprowadzone trzy kompletne, stylistyczne metamorfozy, czyli w zależności od potrzeb konsultacja i doradztwo stylistki, analiza sylwetki, przygotowanie stylizacji dla uczestniczek we współpracy z partnerami udostępniającymi odzież, obuwie, dodatki, wizyta u fryzjera (strzyżenie, koloryzacja, układanie włosów), makijaż, depilacja brwi, zabiegi kosmetyczne, sesja zdjęciowa „przed” i „po”, natomiast nagrodami będą bony upominkowe, prezenty, zaproszenia ufundowane przez Fundatorów Nagród, Sponsorów, Partnerów.
 • Organizator na bieżąco będzie informował o rodzaju nagród.
 • Nie ma możliwości wymiany nagród na nagrody pieniężne.
 • W trakcie przeprowadzania metamorfoz, kolejne ich efekty przed i po, relacje będą prezentowane na łamach patrona medialnego –tygodnika Nowe Info, portalu Tychy.info, stron partnerów, social media, i innych mediów zainteresowanych akcją i jej promocją.

 

Odpowiedzialność podatkowa

11.1     Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wręczone, w ramach niniejszego Konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. U. z 2012 r. Nr 361 z późniejszymi zmianami).

11.2    W ramach uczestnictwa w konkursie, 3 wybrane kandydatki otrzymają nagrody. Koszty podatku od nagród w wysokości 10% ich wartości pokrywają laureatki poprzez wpłatę na konto  organizatora w terminie do 3 dni przed przystąpieniem do metamorfozy, w przypadku gdy ich wartość nie będzie zwolniona z podatku.

11.3 W przypadku nie odebrania nagrody w terminie wskazanym przez Organizatora pozostanie ona własnością Fundatora Nagrody.

 

Dane osobowe

 • Poprzez zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie Uczestnik Konkursu wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu przez Organizatora i Partnerów w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania laureata publikowane są na liście laureatów. Administratorem danych osobowych jest firma Relook Studio Barbara Rdzanek w Tychach, Pasaż Kultury Andromeda, Plac Baczyńskiego 2/1, 43-100 Tychy. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w konkursie i otrzymanie nagrody. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 • Organizator nie będzie przekazywał danych osobowych uczestników Konkursu innym podmiotom poza, Partnerami Akcji.

 

 

Zasady postępowania reklamacyjnego

Reklamacje uczestników Konkursu będą przyjmowane najpóźniej 7 dni od dnia opublikowania wyników głosowania, wyłącznie w trybie korespondencji pisemnej, skierowanej na adres: contact@relookstudio.com z dopiskiem „Metamorfozy Plus Size – Reklamacja”.

 • O terminie złożenia reklamacji decyduje data nadesłania wiadomości. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
 • Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem, treść żądania oraz podpis.
 • Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia reklamacji, włączając w to wysłanie zawiadomienia do uczestnika o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym. Jeżeli nie odpowiemy w trakcie 14 dni, reklamacja została rozpatrzona pozytywnie.

 

Postanowienia końcowe

 • Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 • Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej a także za przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 • Wszelkie decyzje Organizatora są wiążące i ostateczne.
 • Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz specyfikacji nagród.
 • W sprawach nienormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

Słownik:

Sponsor – przedsiębiorstwo, organizacja, instytucja które wsparły finansowo, pomogły w pokryciu kosztów związanych z akcją „Metamorfozy Plus Size”.

Fundator Nagród – przedsiębiorstwo, organizacja, instytucja które ufundowały nagrody dla 3 wygranych uczestniczek konkursu, w postaci atrakcyjnych prezentów, bonów upominkowych, voucherów etc. zaproszeń.

Patron Medialny – portal, czasopismo, wszelkie instytucje informujące o przebiegu wydarzenia.

Social media – portale społecznościowe jak np. Facebook, Twitter itp.

Partnerzy Akcji– przedsiębiorstwo, organizacja, instytucja, które wzięły czynny udział w organizacji projektu „Metamorfozy Plus Size”. Partnerami są także Sponsorzy, Fundatorzy Nagród, Patroni Medialni.

Metamorfoza – zmiana wizerunku obejmująca w razie potrzeby i w zależności od decyzji Jury Konkursowego: strzyżenie, koloryzację, układanie włosów, depilację brwi, zabiegi kosmetyczne, manicure, porady stylistki, analizę typu sylwetki, przygotowanie stylizacji, sesję zdjęciową „przed” i „po” metamorfozie.